Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
310/10 2010-01-28 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
309/10 2010-01-26 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
308/10 2010-01-25 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
307/10 2010-01-19 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
306/10 2010-01-14 w sprawie przekazania podległym jednostkom gminy kwot dochodów i wydatków na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
305/10 2010-01-12 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
303/10 2010-01-07 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
302/09 2009-12-31 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/176/09 2009-12-29 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na 2009 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/175/09 2009-12-29 w sparwie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Sterdyń na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/174/09 2009-12-29 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sterdyń na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/173/09 2009-12-29 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Sterdyń z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010" TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/172/09 2009-12-29 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Sterdyń na rok 2010" TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/171/09 2009-12-29 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sterdyń na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/170/09 2009-12-29 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok TAK Uchwalony obowiązujący
301/09 2009-12-28 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009 rok TAK Uchwalony obowiązujący
300/09 2009-12-18 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w magazynie Urzędu Gminy Sterdyń, Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sterdyni i jednostek podporządkowanych oraz druków ścisłego zarachowania i kasy TAK Uchwalony obowiązujący
299/09 2009-12-18 w sprawie tygodniowego rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy Sterdyń na rok 2010 TAK Uchwalony obowiązujący
298/09 2009-12-18 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łazowie TAK Uchwalony obowiązujący
297/09 2009-12-18 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
296/09 2009-12-16 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009 rok TAK Uchwalony obowiązujący
295/09 2009-12-16 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2009 TAK Uchwalony obowiązujący
294/09 2009-12-03 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
293/09 2009-12-03 w sprawie wprowadzenia w życie planu kont i zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych dla projektu " Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Seroczyn" TAK Uchwalony obowiązujący
291/09 2009-11-30 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
290/09 2009-11-27 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009 rok TAK Uchwalony obowiązujący
289/09 2009-11-27 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2009 TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/169/09 2009-11-26 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2009 TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/168/09 2009-11-26 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/167/09 2009-11-26 w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/166/09 2009-11-26 o zmianie uchwały w sprawie zaciagnięcia pożyczki na termomodernizację TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/165/09 2009-11-26 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci wodociągowej TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/164/09 2009-11-26 w sprawie zmian w statucie Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
288/09 2009-11-26 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009 rok TAK Uchwalony obowiązujący
287/09 2009-11-23 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
286/09 2009-11-20 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości rolnych TAK Uchwalony obowiązujący
285/09 2009-11-16 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
283/09 2009-11-10 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
282/09 2009-10-30 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009 rok TAK Uchwalony obowiązujący
281/09 2009-10-30 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2009 TAK Uchwalony obowiązujący
280/09 2009-10-30 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
279/09 2009-10-14 w sprawie wprowadzenia w życie planu kont i zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych dla projektu "Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Białobrzegach" TAK Uchwalony obowiązujący
278/09 2009-10-14 w sprawie ustalenia zasad tworzenia dokumentów oraz procedur kontroli finansowej dla realizacji projektu "Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Białbrzegach" TAK Uchwalony obowiązujący
277/09 2009-10-14 w sprawie ustalenia oceny przydatności składników majątkowych wyposażenia gabinetu stomatologicznego do dalszego użytkowania TAK Uchwalony obowiązujący
276/09 2009-10-06 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
275/09 2009-10-05 w sprawie sprzedaży kontenera TAK Uchwalony obowiązujący
274/09 2009-09-30 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009 rok TAK Uchwalony obowiązujący
273/09 2009-09-30 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2009 TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/163/09 2009-09-29 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2009 TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/162/09 2009-09-29 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sterdyń na rok 2009" TAK Uchwalony obowiązujący
271/09 2009-09-11 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
269/09 2009-09-11 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
268/09 2009-09-11 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
267/09 2009-08-31 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009 rok TAK Uchwalony obowiązujący
266/09 2009-08-31 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2009 TAK Uchwalony obowiązujący
265/09 2009-08-31 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
264/09 2009-08-28 w sprawie zwolnienia Pani Grażyny Binduła Dyrektora Zespołu Szkół w Sterdyni z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć TAK Uchwalony obowiązujący
263/09 2009-08-28 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łazowie TAK Uchwalony obowiązujący
262/09 2009-08-25 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009 rok TAK Uchwalony obowiązujący
261/09 2009-08-25 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2009 TAK Uchwalony obowiązujący
260/09 2009-08-25 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
259/09 2009-08-25 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury w Sterdyni za okres I półrocza 2009 r. TAK Uchwalony obowiązujący
259a/09 2009-08-20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne TAK Uchwalony obowiązujący
258/09 2009-08-20 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sterdyń za okres I półrocza 2009 r. TAK Uchwalony obowiązujący
257/09 2009-08-14 w sprawie ustalenia oceny przydatności środka trwałego do dalszego użytkowania TAK Uchwalony obowiązujący
XXV/161/09 2009-08-13 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2009. TAK Uchwalony obowiązujący
XXV/160/09 2009-08-13 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych. TAK Uchwalony obowiązujący
XXV/159/09 2009-08-13 uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. TAK Uchwalony obowiązujący
XXV/158/09 2009-08-13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu TAK Uchwalony obowiązujący
XXV/157/09 2009-08-13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu z TAK Uchwalony obowiązujący
XXV/156/09 2009-08-13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu z TAK Uchwalony obowiązujący
XXV/155/09 2009-08-13 w sprawie uchwalenia " Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sterdyń na lata 2009 - 2013". TAK Uchwalony obowiązujący
XXV/154/09 2009-08-13 w sprawie przystąpienia Gminy Sterdyń do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach TAK Uchwalony obowiązujący
256/09 2009-08-13 w sprawie wprowadzenia w życie planu kont i zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych dla projektu " Przebudowa drogi gminnej Paderewek - Łazówek" TAK Uchwalony obowiązujący
255/09 2009-08-13 w sprawie ustalenia zasad tworzenia dokumentów oraz procedur kontroli finansowej dla realizacji projektu "Przebudowa drogi gminnej Paderewek - Łazówek" TAK Uchwalony obowiązujący
254/09 2009-08-13 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009 rok TAK Uchwalony obowiązujący
253/09 2009-08-12 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
252/09 2009-08-12 w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji TAK Uchwalony obowiązujący
251/09 2009-08-06 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Gminnym Przedszkolu w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
250/09 2009-08-06 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009 rok TAK Uchwalony obowiązujący
249/09 2009-08-06 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2009 TAK Uchwalony obowiązujący
248/09 2009-08-03 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Gminnym Zespole Ekonomicznej Obsługi Placówek Oświatowych w Sterdyni TAK Uchwalony obowiązujący
247/09 2009-07-08 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników TAK Uchwalony obowiązujący
246/09 2009-07-08 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej TAK Uchwalony obowiązujący
245/09 2009-06-30 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009 rok TAK Uchwalony obowiązujący
244/09 2009-06-30 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2009 TAK Uchwalony obowiązujący
242/09 2009-06-19 w sprawie wprowadzenia w życie planu kont i zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych dla projektu " Budowa bloku żywieniowego przy szkole podstawowej w Sterdyni" TAK Uchwalony obowiązujący
241/09 2009-06-19 w sprawie wprowadzenia w życie planu kont i zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych dla projektu " Przebudowa drogi gminnej Paulinów - Stary Ratyniec" TAK Uchwalony obowiązujący
240/09 2009-06-19 w sprawie wprowadzenia w życie planu kont i zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych dla projektu "Przebudowa drogi gminnej Sterdyń - Dzięcioły Bliższe" TAK Uchwalony obowiązujący
239/09 2009-06-19 w sprawie ustalenia zasad tworzenia dokumentów oraz procedur kontroli finansowej dla realizacji projektu "Przebudowa drogi gminnej Paulinów - Stary Ratyniec" TAK Uchwalony obowiązujący
238/09 2009-06-19 w sprawie ustalenia zasad tworzenia dokumentów oraz procedur kontroli finansowej dla realizacji projektu "Przebudowa drogi gminnej Sterdyń - Dzięcioły Bliższe" TAK Uchwalony obowiązujący
236/09 2009-06-19 w sprawie powołania członków komisji przetargowej TAK Uchwalony obowiązujący
235/09 2009-06-16 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2009 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/153/09 2009-06-15 w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2009 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/152/09 2009-06-15 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/151/09 2009-06-15 o zmianie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Sterdyń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/150/09 2009-06-15 w sprawie zmian w planie odnowy miejscowości Białobrzegi TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/149/09 2009-06-15 w sprawie zmian w planie odnowy miejscowości Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/148/09 2009-06-15 w sprawie zmian w planie odnowy miejscowości Seroczyn TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/147/09 2009-06-15 w sprawie uchwalenia"Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sterdyń na lata 2009-2013" TAK Uchwalony obowiązujący
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10