Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XVII/107/12 2012-10-31 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na rok 2013 na obszarze Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/106/12 2012-10-31 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/105/12 2012-10-31 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XI/73/11 2011-12-28 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych TAK Uchwalony obowiązujący
X/60/11 2011-11-25 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego TAK Uchwalony obowiązujący
X/58/11 2011-11-25 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sterdyń oraz zwolnień od podatku TAK Uchwalony obowiązujący
X/57/11 2011-11-25 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
V/21/11 2011-03-02 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/167/09 2009-11-26 w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
XX/117/08 2008-11-21 w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych TAK Uchwalony obowiązujący
XX/116/08 2008-11-21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na rok 2009 na obszarze Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
XX/113/08 2008-11-21 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. TAK Uchwalony obowiązujący
XII/60/07 2007-11-27 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
XII/59/07 2007-11-27 w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XII/58/07 2007-11-27 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na rok 2008 na obszarze Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
II/5/06 2006-12-05 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolonego na rok 2007 na obszarze Gminy Sterdyń. TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/190/05 2005-12-02 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/189/05 2005-12-02 w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasenta TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/188/05 2005-12-02 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/187/05 2005-12-02 w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XIX/117/04 2004-12-28 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony oczekujący
XVIII/113/04 2004-12-03 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/110/04 2004-12-03 w sprawie określenia wysokości stawek podatków na terenie gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/108/04 2004-11-04 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/99/04 2004-09-03 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/82/04 2004-04-07 w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg TAK Uchwalony obowiązujący