Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Oświadczenia o stanie majątkowym

Rok  (Descending)
 
Kategoria osób zobowiązanych  (Ascending)
Osoba składająca oświadczenie  
Data złożenia oświadczenia  (Descending)
[Collapse] 2010
  [Collapse] Wójt, z-ca Wójta
    Czesław Marian Zalewski   2010-09-10
[Collapse] 2009
  [Collapse] Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
    Grażyna Helena Binduła (Dyrektor Zespołu Szkół w Sterdyni)   2010-04-30
    Sławomir Robert Kempa (dyrektor)   2010-04-29
    Wiesława Anna Tymińska (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni)   2010-04-28
    Marianna Jadwiga Kobylińska (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sterdyni)   2010-04-26
  [Collapse] Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
    Małgorzata Szajko   2010-04-29
  [Collapse] Radny Gminy
    Bogdan Boruta (Radny [V kadencja])   2010-04-28
    Witold Andrzej Prokopczuk (Radny [V kadencja])   2010-04-27
  [Collapse] Sekretarz Gminy
    Renata Piwko   2010-04-30
  [Collapse] Skarbnik Gminy
    Maria Jadwiga Bogucka   2010-04-30
  [Collapse] Wójt, z-ca Wójta
    Urszula Woźniak   2010-04-30
    Czesław Marian Zalewski   2010-04-22
[Collapse] 2008
  [Collapse] Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
    Grażyna Helena Binduła (Dyrektor Zespołu Szkół w Sterdyni)   2009-04-30
    Urszula Woźniak   2009-04-29
    Maria Litwińczuk (DYREKTOR GMINNEGO PRZEDSZKOLA W STERDYNI)   2009-04-29
    Małgorzata Szajko   2009-04-28
    Maria Jadwiga Bogucka   2009-04-28
    Renata Piwko   2009-04-28
    Marianna Jadwiga Kobylińska (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sterdyni)   2009-04-28
    Sławomir Robert Kempa (dyrektor)   2009-04-22
    Eżbieta Rytel (Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczej Obsługi Placówek Oświatowych w Sterdyni)   2009-03-17
    Wiesława Anna Tymińska (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni)   2008-04-30
[Collapse] 2007 (Kontynuacja na następnej stronie)
  [Collapse] Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
    Grażyna Helena Binduła (Dyrektor Zespołu Szkół w Sterdyni)   2008-04-30
    Elżbieta Teresa Osipiak (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kiełpińcu)   2008-04-30
    Wiesława Anna Tymińska (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni)   2008-04-30
    Eżbieta Rytel (Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczej Obsługi Placówek Oświatowych w Sterdyni)   2008-04-30
    Marianna Jadwiga Kobylińska (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sterdyni)   2008-04-30
    Sławomir Robert Kempa (dyrektor)   2008-04-30
    Maria Litwińczuk (DYREKTOR GMINNEGO PRZEDSZKOLA W STERDYNI)   2008-04-30
  [Collapse] Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
    Małgorzata Szajko   2008-04-30
  [Collapse] Sekretarz Gminy
    Stanisława Maciak   2008-04-10
  [Collapse] Skarbnik Gminy
    Maria Jadwiga Bogucka   2008-04-30
  [Collapse] Wójt, z-ca Wójta (Kontynuacja na następnej stronie)
    Czesław Marian Zalewski   2008-05-05
Strona 1 z 4 (152 rekordów) 1 2 3 4