Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Zamówienia publiczne urzędu i jednostek organizacyjnych


Przeciągnij kolumnę aby pogrupować
Termin składania ofert
Wysokość wadium
Tryb zamówienia
Krótki opis
Znak Sprawy
Które postępowanie
Nazwa Jednostki
4692-07-05 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nieutwardzonej drogi gminnej w miejscowości Steląg... S.271.8.2013 1 Gmina Sterdyń
2014-09-30 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu i obsłudze... S.271.11.2014 1 Gmina Sterdyń
2014-09-01 10 000,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Ą Przebudowa drogi gminnej w miejscowoś... S.271.10.2014 2 Gmina Sterdyń
2014-08-13 15 000,00 zł Przetarg nieograniczony Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Dzięcioły Dalsze polegających na: 1) Budowie kanaliz... S.271.9.2014 1 Gmina Sterdyń
2014-08-08 10 000,00 zł Przetarg
unieważniono
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięcioły Bliższe Zakres robót obejmuje: 1. Rob... S.271.8.2014 1 Gmina Sterdyń
2014-08-07 4 000,00 zł Przetarg nieograniczony Przebudowa drogi gminnej w Grądach Zakres robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze: 1... S.271.7.2014 1 Gmina Sterdyń
2014-06-05 6 000,00 zł Przetarg nieograniczony Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sterdyń z nieruchom... S.271.6.2014 1 Gmina Sterdyń
2014-03-27 0,00 zł Przetarg nieograniczony Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: ĄDostawa pospółki żwirowej do ... S.271.5.2014 1 Gmina Sterdyń
2014-03-26 1 500,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Ą Remont budynku świetlicy wiejskiej w ... S.271.3.2014 1 Gmina Sterdyń
2014-03-25 4 000,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej G... S.271.4.2014 2 Gmina Sterdyń
2014-03-25 5 000,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Ą Zagospodarowanie przestrzeni publiczne... S.271.2.2014 1 Gmina Sterdyń
2014-03-10 4 000,00 zł Przetarg
unieważniono
Przedmiot zamówienia jest zadanie pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sterdyń... S.271.1.2014 1 Gmina Sterdyń
2014-02-14 0,00 zł Przetarg nieograniczony 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ĄDostawa węgla kamiennego dla Zespoł... ZS.271.1.2014 1 Gmina Sterdyń
2014-01-17 15 000,00 zł Przetarg nieograniczony Zakup kontenerów i kompostowników w ramach zadania pn."Poprawa funkcjonowania systemu segr... S.271.10.2013 1 Gmina Sterdyń
2013-11-06 0,00 zł Przetarg nieograniczony 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu... S.271.9.2013 1 Gmina Sterdyń
2013-06-05 6 000,00 zł Przetarg nieograniczony 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu... S.271.6.2013 1 Gmina Sterdyń
2013-05-10 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energe... S.271.5.2013 1 Gmina Sterdyń
2013-04-16 0,00 zł Przetarg nieograniczony Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: "Dostawa pospółki żwirowej do u... S.271.4.2013 1 Gmina Sterdyń
2013-03-20 15 000,00 zł Przetarg nieograniczony Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie zadania: Śladami historii Seroczyna, tj.: S.271.2.2013 2 Gmina Sterdyń
2013-03-18 1 500,00 zł Przetarg nieograniczony Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie zadania: Usuwanie i unieszkodliwianie azbest... S.271.3.2013 1 Gmina Sterdyń
2013-02-14 15 000,00 zł Przetarg
unieważniono
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. "Śladami historii Seroczyna".

OS.271.1.2013 1 Gmina Sterdyń
2013-01-24 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest dostawa 120 ton węgla kamiennego - kostki. Dostawa węgla w sez... ZP.1.2013 1 Gmina Sterdyń
2012-12-27 30 000,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane z projektowaniem w celu budowy sieci kanalizacy... OS.271.11.2012 1 Gmina Sterdyń
2012-09-05 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. "Dostawa węgla kamiennego dla Zespołu S... ZP.2.2012 1 Gmina Sterdyń
2012-09-04 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej z miejscowości Zaleś w kierunku do Ło... OS.271.10.2012 1 Gmina Sterdyń
2012-07-30 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 390903W Paulinów - Stary Ratyniec
OS.271.9.2012 1 Gmina Sterdyń
2012-04-10 9 000,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wewnćtrznego budynku GOKiS w Sterdyni.
...
GOKiS.PP.6.2012 1 Gmina Sterdyń
2012-03-23 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. "Dostawa pospółki żwirowej do utrzymani... OS.271.8.2012 1 Gmina Sterdyń
2012-03-08 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Sterdyni. OS.271.5.2012 1 Gmina Sterdyń
2012-03-05 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. " Remont świetlicy wiejskiej w Dzięcioł... OS.271.6.2012 1 Gmina Sterdyń
2012-03-05 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. " Remont świetlicy wiejskiej w Paderewk... OS.271.7.2012 1 Gmina Sterdyń
2012-02-17 4 500,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. "Kształtowanie centrum wsi Sterdyń"
OS.271.4.2012 1 Gmina Sterdyń
2012-02-13 6 000,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. "Teren rekreacyjno-sportowy elementem in... OS.271.3.2012 1 Gmina Sterdyń
2012-02-08 2 000,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Paderewku oraz zakup w... OS.271.2.2012 1 Gmina Sterdyń
2012-02-03 1 500,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Dzięciołach Dalszych.<... OS.271.1.2012 1 Gmina Sterdyń
2012-01-17 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. "Dostawa węgla kamiennego dla Zespołu S... ZS.1.2012 1 Gmina Sterdyń
2011-12-05 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Sterdyń w miesiącu ... OS.271.13.2011 1 Gmina Sterdyń
2011-11-17 3 000,00 zł Przetarg
unieważniono
Zakres dostaw obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 116 ton węgla kamiennego ...
OS.271.12.2011 2 Gmina Sterdyń
2011-10-24 0,00 zł Przetarg
unieważniono
Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego i ekogroszku dla jednostek organizacy... OS.271.11.2011 1 Gmina Sterdyń
2011-09-14 0,00 zł Przetarg nieograniczony Opis przedmiotu zamówienia "Zakup ķredniego używanego samochodu pożarniczego dla OSP Stary... OS.271.10.2011 2 Gmina Sterdyń
2011-08-22 0,00 zł Przetarg
unieważniono
Opis przedmiotu zamówienia
"Zakup ķredniego używanego samochodu pożarniczego dla OSP...
OS.271.9.2011 1 Gmina Sterdyń
2011-08-02 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. " Świetlica wiejska rozwija, aktywizuje... OS.271.8.2011 1 Gmina Sterdyń
2011-07-19 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dzięcioły Ko... OS.2710.7.2011 1 Gmina Sterdyń
2011-07-04 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. " Świetlica wiejska rozwija, aktywizuje... OS.271.6.2011 1 Gmina Sterdyń
2011-06-20 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Sterdyni
Z...
OS.271.5.2011 1 Gmina Sterdyń
2011-04-28 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu dł... OS.2710.4.2011 1 Gmina Sterdyń
2011-04-18 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest dostawa pospółki żwirowej do utrzymania dróg gminnych na teren... OS.2710.3.2011 1 Gmina Sterdyń
2011-04-15 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch motopomp pożarniczych dla OSP Dzięcioły Bliższe i ... OS.2710.2.2011 1 Gmina Sterdyń
2011-02-14 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest dostawa 82 ton węgla kamiennego do niżej wymienionych jednoste... OS.2710-1/11 1 Gmina Sterdyń
2011-01-07 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Sterdyń
w ...
OS.3410-25/10 1 Gmina Sterdyń
2010-12-10 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Sterdyń w miesiącu ... OS.3410-24/10 1 Gmina Sterdyń
2010-09-29 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest dostawa pospółki żwirowej do utrzymania dróg gminnych na teren... OS.3410-23/10 1 Gmina Sterdyń
2010-09-28 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest dostawa 112 ton węgla kamiennego do niżej wymienionych jednost... OS.3410-22/10 1 Gmina Sterdyń
2010-08-30 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu (modernizacji) drogi lokalnej w miejscowości... OS.3410-19/10 1 Gmina Sterdyń
2010-08-30 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sewerynówka ... OS.3410-20/10 1 Gmina Sterdyń
2010-08-30 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej Paderewek - Łazówek - II cz... OS.3410-21/10 1 Gmina Sterdyń
2010-08-26 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest budowa bloku żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Sterdyni. ... OS.3410-18/10 1 Gmina Sterdyń
2010-08-12 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu dł... OS.3410-17/10 1 Gmina Sterdyń
2010-08-05 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w St... ZS.3410-2/10 2 Gmina Sterdyń
2010-07-22 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu kr... OS.3410-16/10 1 Gmina Sterdyń
2010-07-21 0,00 zł Przetarg
unieważniono
Przedmiotem zamówienia jest utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w St... ZS.3410-1/10 1 Gmina Sterdyń
2010-07-08 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu dł... OS.3410-15/10 1 Gmina Sterdyń
2010-05-27 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków Zespoýu Szkolno-Przedszko... OS.3410-14/10 1 Gmina Sterdyń
2010-04-28 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o dosta... OS.3410-13/10 2 Gmina Sterdyń
2010-04-27 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej Paderewek - Łazówek polegaj... OS.3410-12/10 2 Gmina Sterdyń
2010-04-20 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest dostawa pospółki żwirowej do utrzymania dróg gminnych na teren... OS.3410-11/10 2 Gmina Sterdyń
2010-04-13 0,00 zł Przetarg
unieważniono
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o dosta... OS.3410-10/10 1 Gmina Sterdyń
2010-04-08 0,00 zł Przetarg
unieważniono
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej Paderewek - Łazówek polegaj... OS.3410-9/10 1 Gmina Sterdyń
2010-03-08 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Biblioteka XXI wieku z czytelnią multime... GBP-PW-9/10 2 Gmina Sterdyń
2010-02-26 0,00 zł Przetarg
unieważniono
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Biblioteka XXI z czytelnią multumedialn... GBP-PW-4/10 1 Gmina Sterdyń
2010-02-24 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej Paulinów - Stary Ratyniec p... OS.3410-8/10 1 Gmina Sterdyń
2010-02-23 0,00 zł Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
GOKiS.PW-9/10 1 Gmina Sterdyń
2010-02-23 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w... GOKiS.PW-10/10 1 Gmina Sterdyń
2010-02-19 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej Sterdyń - Dzięcioły Bliższe... OS.3410-5/10 1 Gmina Sterdyń
2010-02-17 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Białobrzegach - II... OS.3410-6/10 1 Gmina Sterdyń
2010-02-17 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Białobrzegach - I... OS.3410-4/10 1 Gmina Sterdyń
2010-02-15 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Serocz... OS.3410-7/10 1 Gmina Sterdyń
2010-02-08 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie :
1) wygrodzenie boiska i trybun,
2) dopo...
1/2010 2 Gmina Sterdyń
2010-01-27 0,00 zł Przetarg
unieważniono
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pospółki żwirowej do utrzymania dróg gminnych na teren... OS.3410-3/10 1 Gmina Sterdyń
2010-01-22 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest dostawa 63 ton węgla kamiennego do niżej wymienionych jednoste... 2/2010 1 Gmina Sterdyń
2009-10-28 0,00 zł Przetarg
unieważniono
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie :
1) wygrodzenie boiska i trybun,
2) dopos...
OS.3410-12/09 1 Gmina Sterdyń
2009-09-28 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest dostawa 88 ton węgla kamiennego do niżej wymienionych jednoste... OS.3410-11/09 1 Gmina Sterdyń
2009-09-16 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej w miejscowo... OS.3410-10/09 1 Gmina Sterdyń
2009-09-03 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji drogi gminnej w Sterdyni poprzez: a) wy... OS.3410-8/09 2 Gmina Sterdyń
2009-09-03 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy drogi w Sterdyni poprzez:a) wykonanie warstwy... OS.3410-9/09 1 Gmina Sterdyń
2009-07-13 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
a) SieĄ wodociŗgowa z rur PCV ł 100 - 1.483 m...
OS.3410-7/09 1 Gmina Sterdyń
2009-06-12 35 000,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy (modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody w ... OS.3410-6/09 1 Gmina Sterdyń
2009-05-20 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sterdyn... OS.3410-5/09 1 Gmina Sterdyń
2009-04-07 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) demontaż, transport i utylizacja pýyt azbestowo-cem...
OS.3410-4/09 1 Gmina Sterdyń
2009-04-03 0,00 zł Przetarg
unieważniono
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji drogi gminnej w Sterdyni" poprzez:
OS.3410-3/09 1 Gmina Sterdyń
2009-03-04 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg na terenie ... OS.3410-2/09 1 Gmina Sterdyń
2009-02-09 0,00 zł Przetarg nieograniczony 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 ton miału węglowego 25 dla Gminnego Ośrodka Kult... GOKis PW-13/09 1 Gmina Sterdyń
2009-01-23 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest dostawa 66 ton węgla kamiennego do niżej wymienionych jednoste... OS.3410-1/09 1 Gmina Sterdyń
2008-09-26 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Kamieńczyk OS.3410-12/08 1 Gmina Sterdyń
2008-07-17 5 500,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy sieci wodociŗgowej do Kamieńczyka i Matejk po... OS.3410-11/08 1 Gmina Sterdyń
2008-06-11 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest doprowadzenie do stanu pierwotnego jeziora w miejscowości Biał... OS.3410-10/08 1 Gmina Sterdyń
2008-05-29 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji drogi gminnej w Sterdyni ul. Nadrzeczna... OS.3410-9/08 2 Gmina Sterdyń
2008-05-26 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji drogi gminnej w Sterdyni ul. Nadrzeczna... OS.3410-7/08 2 Gmina Sterdyń
2008-05-26 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku polegającego na wykonaniu:
1. R...
OS.3410-8/08 2 Gmina Sterdyń
2008-05-07 0,00 zł Przetarg nieograniczony Modernizacja instalacji sanitarnej oraz remont łazienek w szkole Podstawowej w Sterdyni po... OS.3410-6/08 1 Gmina Sterdyń
2008-04-29 0,00 zł Przetarg
unieważniono
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji drogi gminnej w Sterdyni ul. Nadrzeczna... OS.3410-4/08 1 Gmina Sterdyń
2008-04-29 0,00 zł Przetarg
unieważniono
Remont budynku polega na wykonaniu następujących elementów:
1. Remont dachu.
- r...
OS.3410-5/08 1 Gmina Sterdyń
2008-03-04 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji drogi gminnej w Łazówku w km 0+000 - 0+... OS.3410-3/08 1 Gmina Sterdyń
2008-02-08 0,00 zł Przetarg nieograniczony 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych ... OS.3410-2/08 1 Gmina Sterdyń
2008-02-08 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80 ton miału węglowego 25 dla Gminnego Ośrodka Kultury... GOKiS PW-17/2008 1 Gmina Sterdyń
2008-02-01 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest dostawa 202 ton węgla kamiennego do niżej wymienionych jednos... OS.3410-1/08 1 Gmina Sterdyń
2007-12-18 0,00 zł Przetarg nieograniczony Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowy bloku żywieniowego przy Szkole Podstawowej w St... OS.3410-9/07 1 Gmina Sterdyń
2007-09-27 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest dostawa 117 ton węgla kamiennego do niżej wymienionych jednost... OS.3410-8/07 1 Gmina Sterdyń
2007-09-27 0,00 zł Przetarg nieograniczony 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 60 ton miału węglowego 25 dla Gminnego Ośrodka Kult... GOKiSPW-324/07 1 Gmina Sterdyń
2007-09-24 4 500,00 zł Przetarg nieograniczony Wykonawca zobowiŕzuje siĄ realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociŕgowej z prz... OS.3410-7/07 1 Gmina Sterdyń
2007-08-09 0,00 zł Przetarg nieograniczony Termomodernizacja budynku po ośrodku zdrowia w Sterdyni. Zakres robót do wykonania: wymian... OS.3410-6/07 1 Gmina Sterdyń
2007-08-07 0,00 zł Przetarg nieograniczony Modernizacja drogi gminnej Łazów - hydrofornia o długości 1045m poprzez:
a) Oczyszcze...
OS.3410-4/07 1 Gmina Sterdyń
2007-08-07 0,00 zł Przetarg nieograniczony Wykonawca zobowiązuje się realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej Dzięcioły Dal... OS.3410-5/07 1 Gmina Sterdyń
2007-07-30 4 000,00 zł Przetarg nieograniczony Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni GOKiS PW-133/2007 1 Gmina Sterdyń
2007-02-15 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu przez rz. Buczynkę w ciągu drogi gminnej Ster... OS.3410-13/06/07 2 Gmina Sterdyń
2007-02-13 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przedmiotem zamówienia jest dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych w 2... OS.3410-3/07 1 Gmina Sterdyń
2007-02-02 0,00 zł Przetarg nieograniczony
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej na zadania pod naz...
OS.3410-2/07 1 Gmina Sterdyń
2007-01-23 0,00 zł Przetarg
unieważniono
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu przez rz. Buczynkę w ciągu drogi gminnej Ster... OS.3410-13/06/07 1 Gmina Sterdyń
2007-01-23 0,00 zł Przetarg nieograniczony Dostawa miału węglowego 25 na sezon grzewczy - wiosna 2007 w ilości 50t GOKiS PW-7/07 1 Gmina Sterdyń
2007-01-17 0,00 zł Przetarg nieograniczony Dostawa węgla kamiennego dla jednostek organizacyjnych gminy Sterdyń na sezon grzewczy - w... OS.3410-1/07 1 Gmina Sterdyń
2006-10-25 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przebudowa drogi gminnej Sterdyń - Dzięcioły Bliższe na długości w km 0+000 - 1+223 OS.3410-11/06 1 Gmina Sterdyń
2006-10-25 0,00 zł Przetarg nieograniczony Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego w Sterdyni w kierunku do Zakładów Mięsn... OS.3410-12/06 1 Gmina Sterdyń
2006-10-16 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przebudowa drogi gminnej Sterdyń - Dzięcioły Bliższe na długości w km 0+000 - 1+423 OS.3410-10/06 1 Gmina Sterdyń
2006-08-30 0,00 zł Przetarg nieograniczony Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Seroczynie OS.3410-9/06 1 Gmina Sterdyń
2006-04-24 0,00 zł Przetarg nieograniczony Karosacja samochodu pożarniczego dla OSP w Kiełpińcu OS.3410-8/06 1 Gmina Sterdyń
2006-04-21 0,00 zł Przetarg nieograniczony Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych w 2006 r. OS.3410-7/06 1 Gmina Sterdyń
2006-04-20 0,00 zł Przetarg nieograniczony Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kiełpiniec OS.3410-5/06 1 Gmina Sterdyń
2006-04-20 0,00 zł Przetarg nieograniczony Modernizacja drogi gminnej Seroczyn - Szwejki OS.3410-6/06 1 Gmina Sterdyń
2006-04-19 0,00 zł Przetarg nieograniczony Remont instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropodachu w Szkole Podstawowej w S... OS.3410-4/06 1 Gmina Sterdyń
2006-04-12 12 000,00 zł Przetarg nieograniczony Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Stelągi Kolonia i Paulinów OS.3410-2/06 1 Gmina Sterdyń
2006-03-17 0,00 zł Przetarg nieograniczony Urządzenie centrum wsi Sterdyń poprzez wykonanie oświetlenia parkowego i zagospodarowanie ... OS.3410-3/06 1 Gmina Sterdyń
2006-01-20 0,00 zł Przetarg nieograniczony Dostawa 277 t węgla kamiennego dla jednostek organizacyjnych gminy Sterdyń OS.3410-1/06 1 Gmina Sterdyń
2006-01-06 0,00 zł Przetarg nieograniczony Wywóz odpadów komunalnych (nieczystości stałych) z urządzeń służących do ich gromadzenia u... OS.3410-12/05 1 Gmina Sterdyń
2006-01-03 0,00 zł Przetarg nieograniczony Prowadzenie konserwacji oświetlenia ulicznego w roku 2006 na terenie gminy Sterdyń OS.3410-11/05 2 Gmina Sterdyń
2005-12-15 0,00 zł Przetarg
unieważniono
Prowadzenie konserwacji oświetlenia ulicznego w roku 2006 na terenie gminy Sterdyń OS.3410-10-05 1 Gmina Sterdyń
2005-10-17 3,00 zł Przetarg nieograniczony Wykonanie odnowienia elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Sterdyni OS.3410-9/05 1 Gmina Sterdyń
2005-09-19 0,00 zł Przetarg nieograniczony Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Sterdyń OS.3410-8/05 1 Gmina Sterdyń
2005-08-05 1 500,00 zł Przetarg nieograniczony Uzupełnienie tynków zewnetrznych, ocieplenie ścian budynku-przyklejenie siatki na ścianach... ZS-2/05 1 Gmina Sterdyń
2005-08-04 0,00 zł Przetarg nieograniczony Wykonanie nakładki bitumicznej nawierzchni drogi gminnej Nowe Mursy-Stare Mursy OS.3410-6/05 1 Gmina Sterdyń
2005-08-04 0,00 zł Przetarg nieograniczony Remont drogi gminnej Łazówek - Dzierzby OS.3410-7/05 1 Gmina Sterdyń
2005-07-27 3 500,00 zł Przetarg nieograniczony Budowa chodnika przy drodze nr 63 Zambrów-Siedlce od km 220+527 do km 220+787 OS.3410-5/05 2 Gmina Sterdyń
2005-06-17 5 000,00 zł Przetarg nieograniczony Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ze wsi Łazów do wsi Paderewek OS.3410-4/05 1 Gmina Sterdyń
2005-06-02 3 500,00 zł Przetarg
unieważniono
Budowa chodnika przy drodze nr 63 Zambrów-Siedlce na odcinku od km 220+527 do km 220+787 I... OS.3410-3/05 1 Gmina Sterdyń
2005-04-11 0,00 zł Przetarg nieograniczony Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych w 2005 r. OS.3410-2/05 1 Gmina Sterdyń
2005-03-14 5 000,00 zł Przetarg nieograniczony Udzielenie długoterminowego kredytu złotówkowego dla gminy Sterdyń OS.3410-1/05 1 Gmina Sterdyń
2005-02-03 0,00 zł Przetarg nieograniczony dostawa węgla kamiennego dla Zespołu Szkół w Sterdyni w ilości 110 t   1 Gmina Sterdyń
2004-12-16 0,00 zł Przetarg nieograniczony Wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Sterdyń OS.3410-8/04 1 Gmina Sterdyń
2004-11-19 0,00 zł Przetarg nieograniczony remont drogi gminnej Lebiedzie - Stelągi OS.3410-7/04 1 Gmina Sterdyń
2004-11-08 0,00 zł Przetarg nieograniczony wykonanie instalacji logicznej sieci kompeterowej w GCI, dostarczenie 5 zestawów komputero... OS.3410-6/04 1 Gmina Sterdyń
2004-09-21 2 000,00 zł Przetarg nieograniczony przebudowa drogi gminnej w miejscowości Seroczyn Kolonia - II etap OS.3410-5/04 1 Gmina Sterdyń
2004-07-28 0,00 zł Przetarg nieograniczony Wywóz, załadunek i składowanie odpadów stałych z miejscowości Sterdyń OS.3410-4/04 1 Gmina Sterdyń
2004-07-14 3 000,00 zł Przetarg nieograniczony budowa sali sportowej OS.341-5/04 1 Gmina Sterdyń
2000-10-16 0,00 zł Przetarg nieograniczony Przebudowa drogi gminnej Sterdyń - Dzięcioły Bliższe na długości w km 0+000 - 1+423 OS.3410-10/06 1 Gmina Sterdyń