Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Wszystkie informacje o zadaniach

Dziedzina zadania 
Tytul 
Rozpoczęcie 
Zakończenie 
Podgrupa zadań 
Grupa zadań 
 Status realizacji: W realizacji
 gminne drogi, ulice, mosty i placeBudowa drogi w Sterdyni2004-04-292009-10-30Drogi publiczneTransport i łączność
 gminne drogi, ulice, mosty i placePrzebudowa drogi gminnej ...2006-05-012010-06-30Drogi publiczneTransport i łączność
 Status realizacji: Zrealizowane
 kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnychKanalizacja sanitarna w S...(Brak danych)(Brak danych)Gospodarka komunalnaGospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
 kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnychSiec kanalizacji sanitarn...2001-09-262001-11-30Gospodarka komunalnaGospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
 kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnychKanalizacja sanitarna z p...2001-11-202001-12-10Gospodarka komunalnaGospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
 gminne drogi, ulice, mosty i placeUlepszenie drogi gminnej ...2001-07-012001-08-01Drogi publiczneTransport i łączność
 Drogi wewnętrzneUlepszanie drogi w miejsc...2002-05-242002-06-15Drogi publiczneTransport i łączność
 kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnychKanalizacja sanitarna z p...2001-11-262003-10-30Gospodarka komunalnaGospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
 gminne drogi, ulice, mosty i placeWykonanie nakladki bitumi...2002-06-142002-07-15Drogi publiczneTransport i łączność
 kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnychBudowa kanalizacji sanita...2002-07-222003-08-31Gospodarka komunalnaGospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
 inne nie wymienioneBudowa sieci wodociagowej...2002-07-082002-10-31Gospodarka komunalnaGospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
 gminne drogi, ulice, mosty i placeWykonanie remontu nawierz...2002-10-182002-10-25Drogi publiczneTransport i łączność
 gminne drogi, ulice, mosty i placeWykonanie naierzchni z mi...2002-10-152002-10-25Drogi publiczneTransport i łączność
 gminne drogi, ulice, mosty i placeRemont drogi ul. Ogrodowa2003-07-312003-09-30Drogi publiczneTransport i łączność
 gminne drogi, ulice, mosty i placeRemont drogi ul. Sportowa2003-07-312003-09-30Drogi publiczneTransport i łączność
 inne nie wymienioneRoboty remontowe budowlan...2003-06-142003-07-30Gospodarka przestrzenna i budownictwoGospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
 Ochrona przeciwpożarowaZakup średniego samochodu...2003-09-292003-12-02Ochrona przeciwpożarowa i usuwanie skutków klęsk żywiołowychBezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 gminne drogi, ulice, mosty i placeWykonanie remontu przepus...2003-09-052003-10-16Drogi publiczneTransport i łączność
 gminne drogi, ulice, mosty i placeWykonanie nakładki bituno...2003-10-222003-10-30Drogi publiczneTransport i łączność
 Drogi publiczne krajoweBudowa chodnika przy drod...2004-04-132004-04-28Drogi publiczneTransport i łączność
 gminne drogi, ulice, mosty i placeWykonanie nawierzchni pla...2004-04-192004-04-30Drogi publiczneTransport i łączność
 inne nie wymienioneBudowa sieci wodociagowej...2003-10-292004-07-01Gospodarka komunalnaGospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
 inne nie wymienioneRoboty remontowe ogolnobu...2004-05-152004-06-05Gospodarka przestrzenna i budownictwoGospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
 gminne drogi, ulice, mosty i placePrzebudowa drogi gminnej ...2004-04-292004-04-30Drogi publiczneTransport i łączność
 kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnychBudowa kanalizacji sanita...2004-04-232004-06-15Gospodarka komunalnaGospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
 inne nie wymienioneBudowa wodociagu w Łazówk...2004-07-092004-10-15Gospodarka komunalnaGospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportuBudowa sali sportowej w S...2004-08-142006-06-30Kultura fizyczna i sportKultura fizyczna, sport i turystyka
 Ochrona gleby i wód podziemnychBudowa zbiornika wodnego ...2004-08-202005-09-20Ochrona środowiskaOchrona środowiska
 zaopatrzenie w wodę i wodociągiBudowa sieci wodociagowej...2005-06-292005-10-30Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie, gaz i wodęGospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
 zaopatrzenie w wodę i wodociągiBudowa sieci wodociagowej...2006-07-012006-11-30Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie, gaz i wodęGospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
 organizacja ruchu drogowegoBudowa chodnika i kanaliz...2005-07-012005-09-15Komunikacja i transportTransport i łączność
 gminne drogi, ulice, mosty i placeRemont drogi gminnej Łazó...2005-08-172005-09-30Drogi publiczneTransport i łączność
 Drogi wewnętrzneWykonanie nakładki bitumi...2005-08-172005-09-30Drogi publiczneTransport i łączność
 nie dotyczyBudowa oświetlenia parkow...(Brak danych)(Brak danych)nie dotyczynie dotyczy
 Informatykazakup oprogramowania do U...(Brak danych)(Brak danych)InformatykaAdministracja publiczna
 gminne drogi, ulice, mosty i placePrzebudowa drogi gminnej ...2004-10-052004-10-15Drogi publiczneTransport i łączność
 Drogi wewnętrzneRemont drogi gminnej Stel...2004-11-242004-12-05Drogi publiczneTransport i łączność
 gminne drogi, ulice, mosty i placeRemont drogi gminnej Star...2005-08-092005-09-30Drogi publiczneTransport i łączność
 Drogi wewnętrzneBudowa drogi wewnętrznej ...(Brak danych)(Brak danych)Drogi publiczneTransport i łączność
 Drogi wewnętrzneModernizacja drogi gminne...(Brak danych)(Brak danych)Drogi publiczneTransport i łączność
 gminne drogi, ulice, mosty i placeModernizacja drogi gminne...(Brak danych)(Brak danych)Drogi publiczneTransport i łączność
 inne nie wymienioneWykonanie odnowienia elew...2005-10-262006-05-29Ochrona środowiskaOchrona środowiska
 gminne obiekty użyteczności publicznej - remontyRemont instalacji c.o. i ...2006-05-162006-08-31Obiekty użyteczności publicznej i administracyjneAdministracja publiczna
 Ochrona przeciwpożarowaKarosacja samochodu pożar...2006-05-152006-07-08Ochrona przeciwpożarowa i usuwanie skutków klęsk żywiołowychBezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 Ochrona przeciwpożarowaZakup lekkiegi samochodu ...2006-09-112006-09-11Ochrona przeciwpożarowa i usuwanie skutków klęsk żywiołowychBezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 Ochrona przeciwpożarowaZakup średniego samochodu...2006-12-292006-12-29Ochrona przeciwpożarowa i usuwanie skutków klęsk żywiołowychBezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 gminne drogi, ulice, mosty i placePrzebudowa mostu przez rz...2007-03-162007-06-19Drogi publiczneTransport i łączność
 gminne drogi, ulice, mosty i placeModernizacja drogi gminne...2007-08-17(Brak danych)Drogi publiczneTransport i łączność
 gminne drogi, ulice, mosty i placeModernizacja drogi gminne...2007-08-172007-08-31Drogi publiczneTransport i łączność
 inne nie wymienioneTermomodernizacja budynku...2007-08-232007-11-15Ochrona środowiskaOchrona środowiska
 realizacja zadań w zakresie kulturyRozbudowa i remont budynk...(Brak danych)(Brak danych)Kultura Kultura i ochrona zabytków
 inne nie wymienioneWymiana stolarki okiennej...(Brak danych)(Brak danych)Szkolnictwo podstawoweEdukacja publiczna
 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportuAdaptacja i wyposażenie p...(Brak danych)(Brak danych)Kultura fizyczna i sportKultura fizyczna, sport i turystyka
 zaopatrzenie w wodę i wodociągiBudowa sieci wodociągowej...2007-10-082007-11-12Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie, gaz i wodęGospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
 inne nie wymienioneBudowa oświetlenia uliczn...2008-01-212008-01-29Bezpieczeństwo publiczneBezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 gminne drogi, ulice, mosty i placePołożenie kostki na istni...2008-02-272008-03-10Drogi publiczneTransport i łączność
 gminne drogi, ulice, mosty i placeModernizacja drogi gminne...2008-03-202008-03-31Drogi publiczneTransport i łączność
 gminne drogi, ulice, mosty i placeModernizacja drogi gminne...2008-04-022008-04-24Drogi publiczneTransport i łączność
 inne nie wymienioneBudowa oświetlenia uliczn...2008-04-042008-04-22Bezpieczeństwo publiczneBezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 gminne drogi, ulice, mosty i placeModernizacja drogi gminne...2008-06-132008-07-22Drogi publiczneTransport i łączność
 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportuAdaptacja i wyposażenie p...2008-06-112008-08-14Kultura fizyczna i sportKultura fizyczna, sport i turystyka
 inne nie wymienioneDoprowadzenie do stanu pi...2008-06-242008-10-13Melioracje, wodociągi i gospodarka wodnaRolnictwo, lesnictwo, lowiectwo
 gminne drogi, ulice, mosty i placePrzebudowa chodnika oraz ...2008-09-172008-10-23Drogi publiczneTransport i łączność
 gminne drogi, ulice, mosty i placeModernizacja drogi gminne...2008-09-232008-10-20Drogi publiczneTransport i łączność
 gminne drogi, ulice, mosty i placeModernizacja drogi gminne...2008-09-232008-10-20Drogi publiczneTransport i łączność
 gminne drogi, ulice, mosty i placeModernizacja drogi gminne...2008-09-232008-10-20Drogi publiczneTransport i łączność
 gminne drogi, ulice, mosty i placeModernizacja drogi gminne...2008-09-232008-10-20Drogi publiczneTransport i łączność
 gminne drogi, ulice, mosty i placeModernizacja drogi gminne...2008-10-072008-10-28Drogi publiczneTransport i łączność
 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsiBudowa sieci wodociągowej...2008-08-012008-11-14Melioracje, wodociągi i gospodarka wodnaRolnictwo, lesnictwo, lowiectwo
 gminne drogi, ulice, mosty i placePołożenie kostki na istni...2008-09-192008-10-30Drogi publiczneTransport i łączność
 inne nie wymienioneZakup sprzętu rehabilitac...2008-11-24(Brak danych)Lecznictwo i ratownictwo medyczneOchrona zdrowia
 urządzenia sanitarneModernizacja instalacji s...2008-06-232008-08-26Gospodarka komunalnaGospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci