Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Oświadczenia o stanie majątkowym

Rok (Descending)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Ascending)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Descending)
...  Marianna Jadwiga Kobylińska (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sterdyni)   2005-04-26
   Eżbieta Rytel (Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczej Obsługi Placówek Oświatowych w Sterdyni)   2005-04-14
 [Collapse]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
   Małgorzata Szajko   2005-04-22
 [Collapse]Radny Gminy
   Mieczysław Szymański (Radny [IV kadencja])   2005-04-30
   Witold Andrzej Prokopczuk (Radny [IV kadencja])   2005-04-30
   Urszula Krystyna Turos (Radny [IV kadencja])   2005-04-29
   Henryk Radomski (Radny [IV kadencja])   2005-04-29
   Mirosław Ołdakowski (Radny [IV kadencja])   2005-04-29
   Witold Krasnodębski (Radny [IV kadencja])   2005-04-28
   Grażyna Helena Binduła (Wiceprzewodniczący Rady [IV kadencja])   2005-04-28
   Jan Józef Pędzich (Radny [IV kadencja])   2005-04-27
   Henryk Józef Wicenciak (Radny [IV kadencja])   2005-04-26
   Piotr Nowak (Radny [IV kadencja])   2005-04-20
   Stanisław Jan Jurczak (Radny [IV kadencja])   2005-03-13
 [Collapse]Sekretarz Gminy
   Stanisława Maciak   2005-04-27
 [Collapse]Skarbnik Gminy
   Maria Jadwiga Bogucka   2005-04-26
 [Collapse]Wójt, z-ca Wójta
   Urszula Woźniak   2005-04-28
   Czesław Marian Zalewski   2005-04-21
[Collapse]2003 (Kontynuacja na następnej stronie)
 [Collapse]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Marianna Jadwiga Kobylińska (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sterdyni)   2004-04-30
   Sławomir Robert Kempa (dyrektor)   2004-04-29
   Wiesława Anna Tymińska (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni)   2004-04-28
   Bożena Lucyna Turczyn (Dyrektor Gminnego Przedszkola w Łazowie)   2004-04-27
   Eżbieta Rytel (Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczej Obsługi Placówek Oświatowych w Sterdyni)   2004-04-14
 [Collapse]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
   Maria Litwińczuk (DYREKTOR GMINNEGO PRZEDSZKOLA W STERDYNI)   2004-04-28
   Małgorzata Szajko   2004-04-23
 [Collapse]Radny Gminy
   Mieczysław Szymański (Radny [IV kadencja])   2004-04-30
   Grażyna Helena Binduła (Wiceprzewodniczący Rady [IV kadencja])   2004-04-30
   Henryk Radomski (Radny [IV kadencja])   2004-04-29
   Henryk Józef Wicenciak (Radny [IV kadencja])   2004-04-29
   Witold Krasnodębski (Radny [IV kadencja])   2004-04-28
   Mirosław Ołdakowski (Radny [IV kadencja])   2004-04-28
   Stanisław Jan Jurczak (Radny [IV kadencja])   2004-04-28
   Witold Andrzej Prokopczuk (Radny [IV kadencja])   2004-04-28
   Zygmunt Antoni Darda (Wiceprzewodniczący Rady [IV kadencja])   2004-04-26
   Jan Józef Pędzich (Radny [IV kadencja])   2004-04-26
   Piotr Nowak (Radny [IV kadencja])   2004-04-26
 [Collapse]Sekretarz Gminy
   Stanisława Maciak   2004-04-28
 [Collapse]Skarbnik Gminy
   Maria Jadwiga Bogucka   2004-04-28
 [Collapse]Wójt, z-ca Wójta (Kontynuacja na następnej stronie)
Strona 3 z 4 (152 rekordów) 1 2 3 4