Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Oświadczenia o stanie majątkowym

Rok (Descending)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Ascending)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Descending)
...  Urszula Woźniak   2008-04-30
[Collapse]2006
 [Collapse]Radny Gminy
   Stanisław Walczuk (Radny [V kadencja])   2006-12-22
   Teresa Janina Styś (Radny [V kadencja])   2006-12-22
   Jan Wojciech Byczuk (Radny [V kadencja])   2006-12-22
   Mieczysław Szymański (Wiceprzewodniczący Rady [V kadencja])   2006-12-22
   Mariola Romańczuk (Radny [V kadencja])   2006-12-21
   Witold Andrzej Prokopczuk (Radny [V kadencja])   2006-12-21
   Bogdan Boruta (Radny [V kadencja])   2006-12-20
   Maciej Mieczysław Adamczuk (Radny [V kadencja])   2006-12-19
   Witold Marek Krasnodębski (Radny [V kadencja])   2006-12-18
   Stanisław Jan Jurczak (Radny [V kadencja])   2006-12-18
   Wojciech Michał Wiktorzak (Radny [V kadencja])   2006-12-15
   Henryk Radomski (Radny [V kadencja])   2006-12-12
   Urszula Krystyna Turos (Radny [V kadencja])   2006-12-07
   Piotr Nowak (Radny [V kadencja])   2006-12-06
[Collapse]2005
 [Collapse]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Wiesława Anna Tymińska (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni)   2006-04-28
   Marianna Jadwiga Kobylińska (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sterdyni)   2006-04-28
   Maria Litwińczuk (DYREKTOR GMINNEGO PRZEDSZKOLA W STERDYNI)   2006-04-28
   Sławomir Robert Kempa (dyrektor)   2006-04-26
   Eżbieta Rytel (Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczej Obsługi Placówek Oświatowych w Sterdyni)   2006-03-23
 [Collapse]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
   Małgorzata Szajko   2006-04-11
 [Collapse]Radny Gminy
   Witold Krasnodębski (Radny [IV kadencja])   2006-04-28
   Mieczysław Szymański (Radny [IV kadencja])   2006-04-28
   Piotr Nowak (Radny [IV kadencja])   2006-04-28
   Grażyna Helena Binduła (Wiceprzewodniczący Rady [IV kadencja])   2006-04-28
   Mirosław Ołdakowski (Radny [IV kadencja])   2006-04-28
   Henryk Józef Wicenciak (Radny [IV kadencja])   2006-04-28
   Stanisław Jan Jurczak (Radny [IV kadencja])   2006-04-26
   Henryk Radomski (Radny [IV kadencja])   2006-04-24
   Urszula Krystyna Turos (Radny [IV kadencja])   2006-04-24
   Witold Andrzej Prokopczuk (Radny [IV kadencja])   2006-04-14
   Jan Józef Pędzich (Radny [IV kadencja])   2006-04-13
 [Collapse]Sekretarz Gminy
   Stanisława Maciak   2006-04-26
 [Collapse]Skarbnik Gminy
   Maria Jadwiga Bogucka   2006-04-28
 [Collapse]Wójt, z-ca Wójta
   Czesław Marian Zalewski   2006-04-27
   Urszula Woźniak   2006-04-26
[Collapse]2004 (Kontynuacja na następnej stronie)
 [Collapse]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych (Kontynuacja na następnej stronie)
   Maria Litwińczuk (DYREKTOR GMINNEGO PRZEDSZKOLA W STERDYNI)   2005-04-29
   Sławomir Robert Kempa (dyrektor)   2005-04-28
   Wiesława Anna Tymińska (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni)   2005-04-27
Strona 2 z 4 (152 rekordów) 1 2 3 4