Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XIII/83/04 2004-04-07 w sprawie przystąpienia do przebudowy drogi TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/82/04 2004-04-07 w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/81/04 2004-04-07 w sprawie udzielenia absolutroium Wojtowi Gminy Sterdyń za rok 2003. TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XII/80/04 2004-01-27 w sprawie zaciągnięcia pożyczki TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XII/79/04 2004-01-27 w sprawie pożyczki TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XII/78/04 2004-01-27 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sterdyń na rok 2004 TAK Nieobowiązujący (uchylony)
41/03 2003-06-30 Zmiany w "Regulaminie Organizacyjnym" TAK Uchwalony obowiązujący
V/34/03 2003-03-28 Statut Gminy Sterdyń TAK Uchwalony obowiązujący
12/02 2002-12-31 Regulamin Organizacyjny TAK Uchwalony obowiązujący
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10