Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Informacje o Uchwale numer: V/34/03

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie Statutu Gminy Sterdyń
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Statut Gminy Sterdyń
Numer: V/34/03
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2003-03-28
Data wejścia w życie: 2003-11-24
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje ustrojowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): stanowienie przepisów porzadkowych
Data publikacji: 2003-07-09
Uchwała Treść uchwały [21,5 KB], data modyfikacji pliku: 2006-03-07

 Załączniki

Załącznik Statut [216 KB] , data modyfikacji pliku: 2006-03-07 Otwórz
Załącznik nr 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY STERDYŃ
[20 KB]
, data modyfikacji pliku: 2006-03-07 Otwórz
Załącznik nr 4 WYKAZ JEDOSTEK POMOCNICZYCH
SOŁECTW GMINY STERDYŃ
[21 KB]
, data modyfikacji pliku: 2006-03-07 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Urszula Solczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Urszula Solczak
Data wytworzenia informacji 2006-03-07
Data udostępnienia informacji 2006-03-07