Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Informacje o Uchwale numer: XXVIII/170/09

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
Numer: XXVIII/170/09
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2009-12-29
Data wejścia w życie: 2009-12-29
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Uchwalenie i zmiany budżetu
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): uchwalanie budżetu gminy
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [41,5 KB], data modyfikacji pliku: 2010-02-24

 Załączniki

Tabela Nr 1 Planowane dochody budżetu na 2010 r. [45,5 KB] , data modyfikacji pliku: 2010-02-24 Otwórz
tabela Nr 1a dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2010 r. , data modyfikacji pliku: 2010-02-24 Otwórz
tabela Nr 1b wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2010 r. , data modyfikacji pliku: 2010-02-24 Otwórz
tabela Nr 1c plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2010 r. [22 KB] , data modyfikacji pliku: 2010-02-24 Otwórz
tabela Nr 2 planowane wydatki budżetu na 2010 r. [139 KB] , data modyfikacji pliku: 2010-02-24 Otwórz
tabela Nr 2a plan wydatków majątkowych na 2010 r. [29,5 KB] , data modyfikacji pliku: 2010-02-24 Otwórz
tabela Nr 3 plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010 [63,5 KB] , data modyfikacji pliku: 2010-02-24 Otwórz
Załącznik objaśnienia [105 KB] , data modyfikacji pliku: 2010-02-24 Otwórz
Załącznik nr 1 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 [27,5 KB] , data modyfikacji pliku: 2010-02-24 Otwórz
Załącznik nr 2 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności [65,5 KB] , data modyfikacji pliku: 2010-02-24 Otwórz
Załącznik nr 3 dotacje udzielone w 2010 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych [35,5 KB] , data modyfikacji pliku: 2010-02-24 Otwórz
Załącznik nr 4 plan dochodów własnych jednostek budżetowych [133,5 KB] , data modyfikacji pliku: 2010-02-24 Otwórz
Załącznik nr 5 Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii [20 KB] , data modyfikacji pliku: 2010-02-24 Otwórz
Załącznik nr 6 plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu ochróny Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 [21 KB] , data modyfikacji pliku: 2010-02-24 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Stanisława Maciak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Stanisława Maciak
Data wytworzenia informacji 2010-02-24
Data udostępnienia informacji 2010-02-24