Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Organizacja i funkcjonowanie

Nazwa organu, komórki, stanowiska
Godz Pracy
Wójt Gminy Sterdyń nienormowany czas pracy
Zastępca Wójta poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00
Sekretarz ( Brak danych )
Skarbnik Gminy poniedziałek - piątek
8:00-16:00
Referat Finansowy poniedziałek - piątek
8:00-16:00
Referat Organizacyjno-Społeczny poniedziałek - piątek
8:00-16:00
Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej poniedziałek - piątek
8:00-16:00
Gminne Centrum Informacji ( Brak danych )
Referat Inwestycji poniedziałek - piątek 8.00- 16.00
Samodzielne stanowisko do spraw obsługi rady gminy poniedziałek - piątek
8:00-16:00
Ewidencja ludności Poniedziałek - Piątek
8 -16
Radca Prawny ( Brak danych )
Urząd Stanu Cywilnego poniedziałek - piątek
8:00-16:00