Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Dni i godziny pracy urzędu:

Urząd Gminy -
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00
Urząd Gminy -
poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00
sobota 9.00 - 19.00

Godziny pracy komórek organizacyjnych urzędu

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w urzędzie
Wójt Gminy Sterdyń nienormowany czas pracy każdy wtorek
godz. 9:00-14:00
Zastępca Wójta poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00
Skarbnik Gminy poniedziałek - piątek
8:00-16:00
poniedziałek - piątek
8:00-16:00
Sekretarz
Urząd Stanu Cywilnego poniedziałek - piątek
8:00-16:00
poniedziałek - piątek
8:00-16:00
Referat Organizacyjno-Społeczny poniedziałek - piątek
8:00-16:00
poniedziałek - piątek
8:00-16:00
Referat Finansowy poniedziałek - piątek
8:00-16:00
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00
Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej poniedziałek - piątek
8:00-16:00
poniedziałek - piątek
8:00-16:00
Radca Prawny
Samodzielne stanowisko do spraw obsługi rady gminy poniedziałek - piątek
8:00-16:00
poniedziałek - piątek
8:00-16:00
Gminne Centrum Informacji