Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Informacje o Uchwale numer: XXI/127/08

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2008
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2008
Numer: XXI/127/08
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2008-12-30
Data wejścia w życie: 2008-12-30
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Uchwalenie i zmiany budżetu
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [35,5 KB], data modyfikacji pliku: 2009-01-08

 Załączniki

Załącznik nr 1 zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2008 r. [20,5 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-08 Otwórz
Załącznik nr 2 zmiany w planie wydatków gminy na 2008 r. [22 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-08 Otwórz
Załącznik nr 3 zadania inwestycyjne w 2008 r. [27 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-08 Otwórz
Załącznik nr 3a limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latrach 2008 - 2010 [23,5 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-08 Otwórz
Załącznik nr 4 przychody i rozchody budżetu w 2008 r. [19 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-08 Otwórz
Załącznik nr 5 dotacje podmiotowe w 2008 r. [18 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-08 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Stanisława Maciak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Stanisława Maciak
Data wytworzenia informacji 2009-01-08
Data udostępnienia informacji 2009-01-08