Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Maria Jadwiga Bogucka Skarbnik (F)
Jadwiga Ewa Czarnocka Kierownik Referatu (RGK)
Renata Piwko Kierownik Referatu (OS)
Małgorzata Aldona Romańczuk Zastępca Skarbnika (Fn)
Małgorzata Helena Steć Zastępca Kierownika USC (USC)
Urszula Woźniak Zastępca Wójta (Z)
Czesław Marian Zalewski Wójt Gminy Sterdyń (-)
Czesław Marian Zalewski Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Maria Jadwiga Bogucka Skarbnik (F)
Jan Adam Borowy do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (OS)
Jadwiga Ewa Czarnocka Kierownik Referatu (RGK)
Anna Jagiełło do spraw księgowości budżetowej (Fn)
Witold Kosowski radca prawny (RP)
Anna Ewa Kowalska do spraw obsługi finansowej (Fn)
Jolanta Oleszczuk sprzątaczka (OS)
Renata Piwko Kierownik Referatu (OS)
Małgorzata Aldona Romańczuk Zastępca Skarbnika (Fn)
Grażyna Stanisława Saczuk do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa (RGK)
Małgorzata Helena Steć Zastępca Kierownika USC (USC)
Krystyna Stolarczuk do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych (El)
Małgorzata Szajko do spraw łącznego zobowiązania pieniężnego (Fn)
Wojciech Szymański Do utrzymania dróg gminnych (I)
Urszula Woźniak Zastępca Wójta (Z)
Urszula Woźniak do spraw Inwestycji i Gminnego Centrum Informacji (I)
Cecylia Małgorzata Zalewska do spraw kięgowości podatkowej (Fn)
Czesław Marian Zalewski Wójt Gminy Sterdyń (-)
Czesław Marian Zalewski Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Komórka organizacyjna
Maria Jadwiga Bogucka Skarbnik (F) Skarbnik Gminy
Jan Adam Borowy do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (OS) Referat Organizacyjno-Społeczny
Jadwiga Ewa Czarnocka Kierownik Referatu (RGK) Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Anna Jagiełło do spraw księgowości budżetowej (Fn) Referat Finansowy
Witold Kosowski radca prawny (RP) Radca Prawny
Anna Ewa Kowalska do spraw obsługi finansowej (Fn) Referat Finansowy
Jolanta Oleszczuk sprzątaczka (OS) Referat Organizacyjno-Społeczny
Renata Piwko Kierownik Referatu (OS) Referat Organizacyjno-Społeczny
Małgorzata Aldona Romańczuk Zastępca Skarbnika (Fn) Referat Finansowy
Grażyna Stanisława Saczuk do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa (RGK) Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Małgorzata Helena Steć Zastępca Kierownika USC (USC) Urząd Stanu Cywilnego
Krystyna Stolarczuk do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych (El) Ewidencja ludności
Małgorzata Szajko do spraw łącznego zobowiązania pieniężnego (Fn) Referat Finansowy
Wojciech Szymański Do utrzymania dróg gminnych (I) Referat Inwestycji
Urszula Woźniak Zastępca Wójta (Z) Zastępca Wójta
Urszula Woźniak do spraw Inwestycji i Gminnego Centrum Informacji (I) Referat Inwestycji
Cecylia Małgorzata Zalewska do spraw kięgowości podatkowej (Fn) Referat Finansowy
Czesław Marian Zalewski Wójt Gminy Sterdyń (-) Wójt Gminy Sterdyń
Czesław Marian Zalewski Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC) Urząd Stanu Cywilnego
Rok  (Descending)
 
Kategoria osób zobowiązanych  (Ascending)
Osoba składająca oświadczenie  
Data złożenia oświadczenia  (Descending)
[Collapse] 2010
  [Collapse] Wójt, z-ca Wójta
    Czesław Marian Zalewski   2010-09-10
[Collapse] 2009
  [Collapse] Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
    Grażyna Helena Binduła (Dyrektor Zespołu Szkół w Sterdyni)   2010-04-30
    Sławomir Robert Kempa (dyrektor)   2010-04-29
    Wiesława Anna Tymińska (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni)   2010-04-28
    Marianna Jadwiga Kobylińska (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sterdyni)   2010-04-26
  [Collapse] Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
    Małgorzata Szajko   2010-04-29
  [Collapse] Radny Gminy
    Bogdan Boruta (Radny [V kadencja])   2010-04-28
    Witold Andrzej Prokopczuk (Radny [V kadencja])   2010-04-27
  [Collapse] Sekretarz Gminy
    Renata Piwko   2010-04-30
  [Collapse] Skarbnik Gminy
    Maria Jadwiga Bogucka   2010-04-30
  [Collapse] Wójt, z-ca Wójta
    Urszula Woźniak   2010-04-30
    Czesław Marian Zalewski   2010-04-22
[Collapse] 2008
  [Collapse] Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
    Grażyna Helena Binduła (Dyrektor Zespołu Szkół w Sterdyni)   2009-04-30
    Urszula Woźniak   2009-04-29
    Maria Litwińczuk (DYREKTOR GMINNEGO PRZEDSZKOLA W STERDYNI)   2009-04-29
    Małgorzata Szajko   2009-04-28
    Maria Jadwiga Bogucka   2009-04-28
    Renata Piwko   2009-04-28
    Marianna Jadwiga Kobylińska (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sterdyni)   2009-04-28
    Sławomir Robert Kempa (dyrektor)   2009-04-22
    Eżbieta Rytel (Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczej Obsługi Placówek Oświatowych w Sterdyni)   2009-03-17
    Wiesława Anna Tymińska (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni)   2008-04-30
[Collapse] 2007 (Kontynuacja na następnej stronie)
  [Collapse] Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
    Grażyna Helena Binduła (Dyrektor Zespołu Szkół w Sterdyni)   2008-04-30
    Elżbieta Teresa Osipiak (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kiełpińcu)   2008-04-30
    Wiesława Anna Tymińska (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni)   2008-04-30
    Eżbieta Rytel (Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczej Obsługi Placówek Oświatowych w Sterdyni)   2008-04-30
    Marianna Jadwiga Kobylińska (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sterdyni)   2008-04-30
    Sławomir Robert Kempa (dyrektor)   2008-04-30
    Maria Litwińczuk (DYREKTOR GMINNEGO PRZEDSZKOLA W STERDYNI)   2008-04-30
  [Collapse] Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
    Małgorzata Szajko   2008-04-30
  [Collapse] Sekretarz Gminy
    Stanisława Maciak   2008-04-10
  [Collapse] Skarbnik Gminy
    Maria Jadwiga Bogucka   2008-04-30
  [Collapse] Wójt, z-ca Wójta (Kontynuacja na następnej stronie)
    Czesław Marian Zalewski   2008-05-05
Strona 1 z 4 (152 rekordów) 1 2 3 4