Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Informacje o Uchwale numer: XVIII/110/12

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu współpracy Gminy Sterdyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2013".
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu współpracy Gminy Sterdyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".
Numer: XVIII/110/12
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2012-11-22
Data wejścia w życie: 2012-11-22
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Współpraca z podmiotami krajowymi
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje administracyjne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [245,14 KB], data modyfikacji pliku: 2012-12-05

 Załączniki

uzasadnienie [324,75 KB] , data modyfikacji pliku: 2012-12-05 Otwórz
Załącznik nr 1 [1,77 MB] , data modyfikacji pliku: 2012-12-05 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Stanisława Maciak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Stanisława Maciak
Data wytworzenia informacji 2012-12-05
Data udostępnienia informacji 2012-12-05