Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Informacje o Zarządzeniu numer: 182/08

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2009
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2009
Numer: 182/08
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2008-11-12
Data wejścia w życie: 2008-11-12
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Uchwalenie i zmiany budżetu
Data publikacji:
Komórka organizacyjna: Wójt Gminy Sterdyń
Zarządzenie Treść zarządzenia [22,5 KB], data modyfikacji pliku: 2009-01-07

 Załączniki

Załącznik objaśnienie [120,5 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-07 Otwórz
Załącznik nr 1 dochody budżetu gminy na 2009 r. [38 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-07 Otwórz
Załącznik nr 10 prognoza łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2009 r. i lata następne [19,5 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-07 Otwórz
Załącznik nr 2 wydatki budżetu gminy na 2009 r. [95,5 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-07 Otwórz
Załącznik nr 3 limity wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 [26 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-07 Otwórz
Załącznik nr 3a zadania inwestycyjne w 2009 r. [24,5 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-07 Otwórz
Załącznik nr 4 przychody i rozchody budżetu w 2009 r. [19 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-07 Otwórz
Załącznik nr 5 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 r. [6,5 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-07 Otwórz
Załącznik nr 5a wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 r. [22 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-07 Otwórz
Załącznik nr 6 dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. [19 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-07 Otwórz
Załącznik nr 7 dotacje podmiotowe w 2009 r. Otwórz
Załącznik nr 8 dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane prze podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. Otwórz
Załącznik nr 9 plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [5,5 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-07 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Stanisława Maciak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Stanisława Maciak
Data wytworzenia informacji 2009-01-06
Data udostępnienia informacji 2009-01-06