Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Rejestry i ewidencje

Nazwa rejestru 
Symbol rejestru 
Wniosek o udostępnienie informacji 
Rejestr uchwał rady (postanowień,opinii)RG.0150/1
Ewidencja protokołów sesji radyRG.0052
Ewidencja posiedzień komisji radyRG.0063
Rejestr uchwał komisji rady (postanowień, opinii) 
Rejestr aktów prawa miejscowegoRG.0150/2
Rejestr przepisów porządkowychRG.0150/3
Rejestr aktów wewnętrznych 
Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictwOS.0113
Rejestr uchwał zarządu (postanowień, opinii) 
Ewidencja posiedzień zarządu 
Ewidencja protokołów z posiedzeń organów jednostek pomocniczych 
Rejestr uchwał zarządu (postanowień, opinii) jednostek pomoecniczych 
Rejestr aktów normatywnych wydanych przez organy wykonawcze jedn. pomocniczych 
Ewidencja zamówień publicznychOS.340
Ewidencja sprzedaży mienia komunalnegoRGK.72241
Rejestr opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska 
Rejestr inwestycji i obiektów uciążliwych dla środowiska 
Rejestr protokołów przekazania akt do archiwum zakładowegoOS.0821
Centralny rejestr skarg i wnioskówS.0560
Centralny rejestr kancelaryjny 
Ewidencja informacji umieszczonej w Urzędowej Tablicy Ogłoszeń 
Ewidencja oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez radnych 
Ewidencja oświadczeń majątkowych składanych przez kier. jedn. organizacyjnych 
Ewidencja oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez prac. Urzędu 
Rejestr przeprowadzonych kontroli zewnętrznychS.0911
Ewidencja ludnościUSC
Ewidencja pojazdów 
Ewidencja działalności gospodarczejRGK.6411
Rejestr stowarzyszeń 
Rejestr jednostek i instytucji kulturyOS.4011
Ewidencja udzielonych zwolnień i ulg podatkowychFn.
EJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI