Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Sposoby załatwiania spraw

Grupa spraw 
Nazwa sprawy 
Prawna forma załatwiania 
Nazwa stanowiska 
USCUZYSKANIE PIERWSZEGO DOWODU OSOBISTEGOinna forma prawnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
USCUZYSKANIE DOWODU OSOBISTEGO PO UTRACIEinna forma prawnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
USCWYMIANA DOWODU OSOBISTEGOinna forma prawnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
USCZGŁOSZENIE UTRATY DOWODU OSOBISTEGO I WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE DOWODUZaświadczenieKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
USCWYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SI  W ARCHIWUM DOWODÓW OSOBISTYCHZaświadczenieKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
USCZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁYinna forma prawnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
USCWYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGOinna forma prawnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
USCZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 2 MIESIĄCEinna forma prawnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
USCWYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGOinna forma prawnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
USCZameldowanie w drodze decyzji administracyjnej na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcyDecyzja administracyjnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
USCWymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnejDecyzja administracyjnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
USCZameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
inna forma prawnaKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
USCWydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludnościZaświadczenieKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Drogi gminneZezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenie robót nie zwiazanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego.Decyzja administracyjnado spraw utrzymania dróg gminnych
Sprawy obronne i wojskoweUstalenie i wypłacanie żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego za okres odbytych ćwiczeń wojskowychUgodado spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Księgowość podatkowaSkladanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomosciinna forma prawnado spraw łącznego zobowiązania pieniężnego
Księgowość podatkowaSkładanie deklaracji na podatek od środków transportowychinna forma prawnado spraw łącznego zobowiązania pieniężnego
Księgowość podatkowaSkładanie informacji i deklaracji na podatek leśnyinna forma prawnado spraw łącznego zobowiązania pieniężnego
Księgowość podatkowaSkładanie informacji i deklaracji na podatek rolnyinna forma prawnado spraw łącznego zobowiązania pieniężnego
Gospodarka komunalno-mieszkaniowaZezwolenie na prowadzenie działalnosci w zakresie wywozenia nieczystości stałych z terenu Gminy Sterdyńinna forma prawnado spraw gospodarki komunalnej
Gospodarka komunalno-mieszkaniowaZezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywnainna forma prawnado spraw gospodarki komunalnej
Gospodarka komunalno-mieszkaniowaZeawolenie na prowadzenie działalności w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychinna forma prawnado spraw gospodarki komunalnej
Gospodarka komunalno-mieszkaniowaZezwolenie na usuwanie dzrew i krzewówinna forma prawnado spraw gospodarki komunalnej