Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Jadwiga Czarnocka
Telefon komórkowy: 512453004
Telefon: (025) 787004 wew. 34
Fax: (025)7870004
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: Kierownik Referatu Rolnictw i Gospodarki Komunalnej
Komórka organizacyjna: RGK
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Członek Zespołu BIP
Adres: Gmina Sterdyń 08-320 Sterdyń ul. T. Kościuszki 6 787 00 04