Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Urszula Wozniak
Telefon komórkowy:
Telefon:
Fax:
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe:
Komórka organizacyjna:
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Członek Zespołu BIP
Adres: Gmina Sterdyń 08-320 Sterdyń ul. T. Kościuszki 6 787 00 04