Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Marlena Stańczyk
Telefon komórkowy:
Telefon: (0-25) 7870004
Fax: (0-25) 7870004
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: referent d.s. inwestycji i GCI
Komórka organizacyjna: Referat inwestycji
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Członek Zespołu BIP
Adres: ul. T. Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń