Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Zadania i kompetencje Przewodniczącego

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności: 1.zwołuje sesję Rady, 2.przewodniczy obradom, 3.sprawuje policję sesyjną, 4.kieruje obsługa kancelaryjną posiedzeń Rady, 5.zarządza i przeprowadza głosowania nad projektami uchwał, 6.podpisuje uchwały Rady, 7.czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonania mandatu radnego przez radnych.
Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Urszula Solczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Urszula Solczak
Data wytworzenia informacji 2004-06-19
Data udostępnienia informacji 2004-06-19