Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Książka Adresowa urzędu

Wyszukaj osobę komórkę albo stanowisko:
Przeciągnij kolumnę aby pogrupować
Imie i Nazwisko
Nazwa organu /
komórki organizacyjnej
Stanowisko pracy
Numery telefonów
Numer pokoju
Jan Adam BorowyReferat Organizacyjno-Społecznydo spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego025 787 00 04;
025 787 00 26;
1
Jadwiga Ewa CzarnockaReferat Rolnictwa i Gospodarki KomunalnejKierownik Referatu025 787 00 04 w. 34;
025 787 00 26 w. 34;
4
Anna JagiełłoReferat Finansowydo spraw księgowości budżetowej025 787 00 04 w. 36;
025 787 00 26 w. 36;
6
Witold KosowskiRadca Prawnyradca prawny025 787 00 04 w. 35;
025 787 00 26 w. 35;
025 787 01 00;
5
Anna Ewa KowalskaReferat Finansowydo spraw obsługi finansowej025 787 00 04 w. 33;
025 787 00 26 w. 33;
3
Jolanta OleszczukReferat Organizacyjno-Społecznysprzątaczka  
Paweł PędzichReferat InwestycjiDo utrzymania dróg gminnych025-787-00-04;
025 787 00 04 w. 42;
025 787 00 26 w. 42;
025 787 00 41;
7
Małgorzata Aldona RomańczukReferat FinansowyZastępca Skarbnika025 787 00 04 w. 37;
025 787 00 26 w. 37;
025 787 00 78;
6
Grażyna Stanisława SaczukReferat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnejdo spraw ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa025 787 00 04 w. 34;
025 787 00 26 w. 34;
4
Małgorzata Helena StećUrząd Stanu CywilnegoZastępca Kierownika USC 025 787 00 04 w. 33;
025 787 00 26 w. 33;
3
Krystyna StolarczukEwidencja ludnoścido spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych025 787 00 04 w. 33;
025 787 00 26 w. 33;
3
Małgorzata SzajkoReferat Finansowydo spraw łącznego zobowiązania pieniężnego025 787 00 04 w. 36;
025 787 00 26 w. 36;
6
Urszula WoźniakZastępca WójtaZastępca Wójta0507 071 740;
025 787 00 04 w. 46;
025 787 00 26 w. 46;
7.
Cecylia Małgorzata ZalewskaReferat Finansowydo spraw kięgowości podatkowej025 787 00 04 w. 36;
025 787 00 26 w. 36;
6
Czesław Marian ZalewskiWójt Gminy Sterdyń Wójt Gminy Sterdyń0503 080 733;
025 787 00 04 w. 32;
025 787 00 26 w. 32;
1.