Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Informacje o Uchwale numer: XVII/108/12

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Sterdyń na lata 2012 - 2020
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Sterdyń na lata 2012 - 2020
Numer: XVII/108/12
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2012-10-31
Data wejścia w życie: 2012-10-31
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Uchwalenie i zmiany budżetu
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Stanisława Maciak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Stanisława Maciak
Data wytworzenia informacji 2012-11-22
Data udostępnienia informacji 2012-11-22