Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Informacje o Uchwale numer: XVII/103/12

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sterdyń
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sterdyń
Numer: XVII/103/12
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2012-10-31
Data wejścia w życie: 2012-10-31
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Pomoc społeczna, bezrobocie i ubezpieczenia społeczne
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Pomoc społeczna
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje administracyjne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Stanisława Maciak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Stanisława Maciak
Data wytworzenia informacji 2012-11-22
Data udostępnienia informacji 2012-11-22