Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Informacje o Zarządzeniu numer: 168/12

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Sterdyń
Numer: 168/12
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2012-08-02
Data wejścia w życie: 2012-08-02
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka nieruchomościami, geodezja, geologia i kartografia
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Data publikacji:
Komórka organizacyjna: Wójt Gminy Sterdyń
Zarządzenie Treść zarządzenia [174,19 KB], data modyfikacji pliku: 2012-09-13

 Załączniki

Załącznik nr 1 [251,26 KB] , data modyfikacji pliku: 2012-09-13 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Stanisława Maciak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Stanisława Maciak
Data wytworzenia informacji 2012-09-12
Data udostępnienia informacji 2012-09-12