Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Informacje o Zarządzeniu numer: 137/12

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sterdyń
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sterdyń
Numer: 137/12
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2012-03-21
Data wejścia w życie: 2012-03-21
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka nieruchomościami, geodezja, geologia i kartografia
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Data publikacji:
Komórka organizacyjna: Wójt Gminy Sterdyń
Zarządzenie Treść zarządzenia [442,47 KB], data modyfikacji pliku: 2012-06-19

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Stanisława Maciak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Stanisława Maciak
Data wytworzenia informacji 2012-06-19
Data udostępnienia informacji 2012-06-19