Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Informacje o Zarządzeniu numer: 145/12

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sterdyń
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sterdyń
Numer: 145/12
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2012-05-23
Data wejścia w życie: 2012-05-23
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Inne nie wymienione
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Data publikacji:
Komórka organizacyjna: Wójt Gminy Sterdyń
Zarządzenie Treść zarządzenia [438,07 KB], data modyfikacji pliku: 2012-06-19

 Załączniki

uzasadnienie [248,01 KB] , data modyfikacji pliku: 2012-06-19 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Stanisława Maciak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Stanisława Maciak
Data wytworzenia informacji 2012-06-19
Data udostępnienia informacji 2012-06-19