Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Informacje o Uchwale numer: XIII/85/12

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013
Numer: XIII/85/12
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2012-04-27
Data wejścia w życie: 2012-04-27
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Obsługa długu publicznego
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Obsługa kredytów podmiotów krajowych
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): kredyty, pożyczki, poreczenia majątkowe, inne nie wymienione
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [248,2 KB], data modyfikacji pliku: 2012-06-13

 Załączniki

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Stanisława Maciak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Stanisława Maciak
Data wytworzenia informacji 2012-06-13
Data udostępnienia informacji 2012-06-13