Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Informacje o Uchwale numer: XXI/120/08

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sterdyń na rok 2009
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sterdyń na rok 2009
Numer: XXI/120/08
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2008-12-30
Data wejścia w życie: 2008-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Uchwalenie i zmiany budżetu
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): uchwalanie budżetu gminy
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Treść uchwały [59,5 KB], data modyfikacji pliku: 2009-01-08

 Załączniki

Załącznik objaśnienie [125,5 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-08 Otwórz
Załącznik autopoprawka do budżetu gminy Sterdyń na rok 2009 [74,5 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-08 Otwórz
Załącznik nr 1 dochody budżetu gminy na 2009 rok [39 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-08 Otwórz
Załącznik nr 10 prognoza kwoty długu i spłat na 2009 rok i lata następne [25 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-08 Otwórz
Załącznik nr 2 wydatki budżetu gminy na 2009 rok [97 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-08 Otwórz
Załącznik nr 3 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 [23,5 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-08 Otwórz
Załącznik nr 3a zadania inwestycyjne w 2009 r. [25 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-08 Otwórz
Załącznik nr 4 przychody i rozchody budżetu w 2009 r. [19,5 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-08 Otwórz
Załącznik nr 5 plan dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 rok [21,5 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-08 Otwórz
Załącznik nr 5a plan wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 rok [23 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-08 Otwórz
Załącznik nr 6 plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok [20 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-08 Otwórz
Załącznik nr 7 dotacje podmiotowe w 2009 r. [18 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-08 Otwórz
Załącznik nr 8 dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. [18,5 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-08 Otwórz
Załącznik nr 9 plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. [20 KB] , data modyfikacji pliku: 2009-01-08 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Stanisława Maciak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Stanisława Maciak
Data wytworzenia informacji 2009-01-08
Data udostępnienia informacji 2009-01-08