Strona Podmiotowa: Gmina Sterdyń

Informacje o Uchwale numer: XXIX/209/06

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zmian w Statucie Gminy Sterdyń
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmian w Statucie Gminy Sterdyń
Numer: XXIX/209/06
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2006-03-29
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [22 KB], data modyfikacji pliku: 2006-04-18

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Urszula Solczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Urszula Solczak
Data wytworzenia informacji 2006-04-18
Data udostępnienia informacji 2006-04-18